GÜNCEL

6 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

haber dinibülten
1016 Görüntüleme
06 Ağustos 2022 04:46
Son Güncelleme: 06 Ağustos 2022 04:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla büyükelçilerin görev değişikliği ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 7 büyükelçi merkeze çekilirken, 7 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
6 Ağustos 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

Adalet Bakanlığı Adalet Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Adalet Müfettişleri Onur Utku SEVİM, Yılmaz GENÇ, Sefa ÇINAR, Barış İNTEPE ve Sinan DURSUN atanmıştır.

Adli Tıp Kurumu İkinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Üyeliğine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haşan Turan KARATEPE görevlendirilmiştir.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcısı Ramazan ÖZDAG görevden alınmış ve bu suretle boşalan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Filiz KAYACI BOZ atanmıştır.

 

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş Müfettişi Sabri Akdeniz SARI, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Başmüfettişliğine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince İş Müfettişi Özgür ÜNVER atanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan İş Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Rıza KAYA atanmıştır.

Karar: 2022/362 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Munis DİRİK,

 

 

- Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Artemiz SÜMER, merkeze alınmış,

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Hüsnü Murat ÜLKÜ,

- Filipinler Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Niyazi Evren AKYOL,

atanmıştır.

Karar: 2022/363 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince;

 

 

- Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Durmuş Ersin ERÇİN,

- Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Nuri Kaya BAKKALBAŞI,

- Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi İrfan NEZİROGLU,

-Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Berin Makbule TULUN,

- Kenya Cumhuriyeti NeZdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Cemil MİROĞLU, merkeze alınmış,

 

 

- Kore Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Salih Murat TAMER,

- Madagaskar Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine İshak Ebrar ÇUBUKÇU,

- Sudan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı ismail ÇOBANOGLU,

- Namibya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Feral ÇEKEREK ORUÇKAPTAN,

- Kenya Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çevre, İklim Değişikliği ve Smıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Subutay YÜKSEL, atanmıştır.

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mithat YÜKSEL atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Vedat YANIK atanmıştır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kazım ÖZGÜR atanmıştır.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Veli ALTUNDAG atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Selçuk TAŞKIRAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Teftiş Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine ve Maliye Başmüfettişi Ali Serkan ERDOĞAN atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren ekli listede yer alan Vergi Müfettiş Yardımcıları 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 37 nci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince Maksut KÜÇÜK atanmıştır.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü

Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Fatih Mehmet BAL atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tokat İl Kültür ve Turizm Müdürü Adem ÇAKIR, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal AKÇAY, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mehmet MAZAK atanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Bülent DİLMAÇ ve Mehmet KARATAŞ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hande MERÇAN AYGEN atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Müfettiş Muhammed Vahit ÖZKAN atanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Tarım ve Orman Müdürü Edip BİRŞEN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Ticaret Bakanlığın

- İhracat Genel Müdür Yardımcılıklarına Mustafa İlker ÖZDEM. Bülent TUNCER, Erbülent KURŞUN,

- İthalat Genel Müdür Yardımcılıklarına Önder DUMAN, Okan ÖZTÜRK,

- İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet Can BALAK,

- Gümrükler Genel Müdür Yardımcılıklarına Burak Serkan YAŞAR, Erdal KARAHİSAR, Hüseyin Sadi ÇETİNTAŞ, Kadir TURSUN, Nevzat BOZKURT,

- Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılıklarına Mehtap AT AKAN ÖZKAN, Aylin BEBEKOĞLU, Bahar GÜÇLÜ, Atakan ÖZDEMİR,

- Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Yardımcılıklarına Çiğdem ŞAMİLOGLU ERKOÇ, Ömür ATILGAN, Ali Alperen KAÇAR,

- Serbest Bölgeler Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem TOPBAŞ,

- Gümrükler Muhafaza Genel Müdür Yardımcılıklarına Haşan Oktay DUYGUN, Bekir Can USLU, Can YILDIZ,

- Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcılığına Haşan MUTAF,

- Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Raif CAN,

- Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdür Yardımcılığına Devran AYIK,

- Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Fatih Mehmet GÜMÜŞ, Hacim Selahattin KOSAOĞLU,

- Destek Hizmetleri, Tasfiye işleri ve Döner Sermaye Genel Müdür Yardımcılıklarına Barış NALÇACI, Mustafa Tuğberk KARAMAN,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haşan PEZÜK atanmıştır.

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına, 233 sayılı

Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ufuk YALÇIN atanmıştır.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Mustafa BANKAOGLU atanmıştır.

5 Ağustos 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yazın

Yorum yazarak topluluk kurallarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Dini Bülten hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.