Ramazan'ın iz düşümü: Üç Aylar

Ahmet Bulut
1087 Görüntüleme
25 Şubat 2020 18:39
Son Güncelleme: 25 Şubat 2020 18:39

- ( Ramazan'ın iz düşümü)
ÜÇ AYLAR VE REGAİB KANDİLİ :

Doyumsuz arzuların,nefsanî ihtirasların,şeytanî ve düşmanî hile,tuzak ve engellerin bizleri yaradılış gayemizden, kulluk bilincinden,kamil bir insan,olgun bir müslüman olabilme vesilesi olan salih amel ve davranışlardan uzaklaştırmaya çalıştığı bir zamanda Yüce Yaradan'ın bir ikramı olarak Mubarek Üç Aylara kavuştuk.
Rahmet Elçisi(s.a.s)nin:"Ya Rabbi bize Recep ve Şaban Ayını mubarek eyle,Bizi sağ-salim Ramazan Ayına kavuştur." (1)müjdesine nail olduk.Çoraklaşan gönüllerin,huzur arayan nesillerin,maneviyata susamış bütün nefislerin manen dirileceği Rahmet İklimine girdik.Aslında bu günler,gaflet,isyan,hata, yanlış ve günah sarmalı ile, zayıflayan,üzeri küllenen ve sönmeye yüz tutan gönüllerdeki iman korunun tevbe isiğfar,ibadet tilavet,dua gibi salih amellerlé yeniden kıvılcımlaşacağı,tutuşturulacağı zaman dilimidir.
Aynı zamanda,nefislerin,nesillerin,ailelerin,kısacası topyekün bütün mü'minlerin manen doyumunu sağlayan Rahmani Ziyafet Sofralarımızdır.Ruhların kemâle erme cihadının daha kolay yapılacağı,Rahmanî amellerde kulluk yarışına girmişcesine gayreti diniyyesini artıran mü'minlerin Yüce Yaradan'a daha yakın olduğu mubarek zaman dilimidir.
Kur'an-ı Kerimde;"Ey iman edenler,Size hayat verecek şeylere sizi davet ettikleri zaman,Allah ve Rasülüne uyun"(2) buyurulur.
Gerçekten fert,Aile ve toplumu manen diriltecek,dipdiri ve capcanlı ayakta tuacak Değerler, Allah ve Rasülü'nün tavsiye ettği sağlam bir İman, huzur ve kurtuluş vesilesi tüm İbadetler,toplumu ayakta tutan ahlakî
faziletler,tevbe,dua,kötü söz ve davranışların,haramların her türlüsünden sakınma, Sevme,sevilme gibi nice güzel hasletlerdir.Kısaca,Yaradana itaat,yaradılmışlara şefkattir.İşte bütün bunlar,Üç Aylarda daha fazla rağbet gören amel ve davranışlardır.
İşte "bol rahmet,bol bereket,bol ihsan manasına gelen imrenilecek faziletleri,bereketleri,Yüce Yaradanın mü'minlerce şiddetle arzu edilen nice lütuf ve ihsanını ifade eden ,duaların reddolunmadığı Regaib Gecesinden başliyarak Miraç,Beraat,Kadir Gecesini içine alan bu Günlerde, Bedenen ve Ruhen temizlenerek,Tevbe ve ibadet alışkanlığımızı artırarak Kur'an,Oruç,Kadir ve İlahi Af Ayına hazırlanmaya özen göstermeliyiz.Toplum olarak,manevi bünyemizi sarsan Ahlakî erozyonu,Aile hayatımızı fece uğratan manevi kasırgaları dindirebilmek için bu günler İlahi bir fırsat sayılır.
Yüce Allah:"Kalbler ancak Allahı anmakla huzur bulur."(3)
buyurur.Unutulmamalıdır ki:Her türlü şirkten uzak sağlam .bir iman,dünya ve Ahiret huzur ve kurtuluşudur.
Hidayet rehberi Kur'anı okumak,Allah Rasülünün anladığı gibi anlamak ,yaşamak Kalblerin şifası,insanlığın İlahi rehber ve pusulasıdır.
Yüce Yaradan'a teslimiyetin nişanesi olan,şamimi niyetle,Kalbimizi ve kalıbımızı vererek kılınan Namaz; dünyada huzur, Ahirette kurtuluş payesidir,Nefsi terbiye eden Oruç ,fakir ile zengin arasında sevgi köprüsü olan Zekat dayanışma hepimizin ihtiyacı olan ve bu aylarda daha kolay icra edilen Rahmani Amellerden sadece bir kaçıdır. .
Bugün manevi bunalıma düşen nice genç neslimizin,hiç bir ahlaki kural tanımadan herşeyi meşru ve mubah sayan makyavalist anlayışın,alkol,uyuşturucu,fuhuş,madde bağımĺılığı ve terörün tuzağına düşen insanların,hatta dini doğru anlayamadığı için, ataizme,deizme,mataryalizme ve çarpık ideolojilerin cenderesine takılan insanımızın Manevi Rehabilitasyonu için üç aylar bir fırsattır.
Ramazan'ın manevi hazırlığını yaparken özellikle,Manevi buhranda olan,Dine ve dince kutsal kabul edilen ibadetlere,değerlerimize mesafeli duran,sanki perhizmiş gibi ilgisiz davranan neslimize,daha sevecen bir uslupla yaklaşarak Onları Dinin,ahlakın ,mabetlerin güzelliklerine ısındırmalıyız.Aslında,en ilgisiz insanımızın bile,mayasında,şuur altında,ķ Allah İnancı,Peygamber Sevdası
Olduğunu,hatta yer yer manevi sorumlıluklarını ihmal etmenin
ezikliğini hissettiklerine şahit oluruz.Bu gerçeği Ailede,Okulda ,Toplumda Mabetlerde asla göz ardı etmemeliyiz.
Üç Ayların,manevi diriliş,uyanış,kaynaşmaya vesile olmasını Allah'tan niyaz eder,Şehitlerimize rahmet diler,Aziz Milletimizin ve İslam Aleminin Üç Aylarını ve Regaib Kandilini tebrik ederim.Allah'ın lütfu ile bütün kazalar,belalar,afatlar,Depremler üzermizden raf-u def olsun.Kandil Gecelerimiz gibi hayatımız aydınlık olsun İnşaallah.

Dipnotlar;
1-Taberani,él mu'cem'ul evsat, 4,189.
2-Enfal, 8/24.
3-Rad 13/28.

Yorum Yazın