Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri İçin ilk Zil Yarın Çalıyor.

YAZ KURAN KURSLARI
haber dinibülten
23 Haziran 2018
3 dk Okuma
1036 Görüntüleme
4 yıl önce
Diyanet işleri Başkanlığına bağlı Yaz Kur'an kursları. 25 Haziran 2018 Pazartesi günü tarihi itibariyle başlayacak
Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri İçin ilk Zil Yarın Çalıyor.

Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim 25 Haziran 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  27 Haziran 2018 Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali ERBAŞ’ın iştirakleriyle Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı yapılacaktır. Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı, öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.


2018 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI

DÖNEMLER

KAYIT TARİHİ

DÖNEM TARİHİ

1. DÖNEM

1 Haziran 2018 - 02 Temmuz 2018

25 Haziran 2018 - 20 Temmuz 2018

2. DÖNEM

16 Temmuz 2018 - 30 Temmuz 2018

23 Temmuz 2018 - 17 Ağustos 2018

 

Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim 25 Haziran 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır.

Başkanlığımızca 27 Haziran 2018 Çarşamba günü Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ali ERBAŞ’ın iştirakleriyle Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı yapılacaktır.

Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı, öğreticilerimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.

İ. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 1. Yaz Kur’an Kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim- öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve DİBBYS (Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi) /EHYS (Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemine)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.
 2. Yaz Kur’an Kurslarının/Sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.
 3. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen öğrenciler, DİBBYS/EHYS’ye mutlaka kayıt edilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde kayıt edilebilecektir.
 4. Yaz Kur’an Kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Bununla birlikte; yetişkinlerden (30 yaş ve üzeri) kış aylarında Kur’an-ı Kerim ve dini bilgiler öğrenme imkânı olmayanlardan yazın eğitim almak isteyenler de Yaz Kur’an Kurslarına kayıt edilebilmektedir. Ancak yetişkinlere yönelik açılan Yaz Kur’an Kurslarının ihtiyaçlar doğrultusunda açılıp açılmadıklarını tespit etmek amacıyla bu kurslar sık sık denetlenecek; bir dönemde yapılan üç denetimin sonunda yeterli öğrencisi olmadığı tespit edilen öğreticilere ek ders ücreti ödenmeyecektir.
 5. Yaz Kur’an Kurslarında geçici görevlendirmeler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden yapılacaktır.
 6. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında geçici olarak görevlendirilmiş olan öğreticiler, yeni bir sınava ihtiyaç duyulmaksızın 2018 yılı Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilebileceklerdir.
 7. İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe uygun görülmeleri durumunda, DHBTS puanı aranmaksızın

1

ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

 1. Öğreticilerin Yaz Kur’an Kursları eğitim-öğretim döneminde izin kullanmaları eğitim faaliyetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple; öğreticilerin Yaz Kur’an Kursları döneminde yıllık izin kullanmaması esastır.
 2. Yatılı eğitim verilen Yaz Kur’an Kurslarında; günde 6 saat; haftada beş gün eğitim yapılacaktır. Bu kurslarda öncelikle pedagojik formasyonu olan, ilahiyat mezunu ve tashih-i huruf eğitimi almış olan öğreticiler görevlendirilecektir.
 3. Yatılı eğitim verilen Yaz Kur’an Kurslarında; aynı öğrenci grubundan oluşan bir sınıfa günde 3 saat bir öğretici, 3 saat de başka öğretici ders yapmak üzere 2 farklı öğretici tanımlanabilecektir.
 4. Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

İİ. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

 1. 2018 yılı Yaz Kur’an Kursları başlamadan 1 ay önce İl Eğitim Kurulu ve İlçe Eğitim Komisyonları toplanarak 2017 Yılı Yaz Kur’an Kursu Raporunu inceleyecek, eğitimin niteliğinin ve niceliğinin artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklardır.
 2. Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi, hoşgörü ve gönüllülük esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.
 3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacaktır. Eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda yaş grupları dikkate alınarak öğrencilerin birlikte eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.
 4. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin bilgi seviyeleri göz önünde bulundurulacaktır. Buna göre; imam-hatip lisesine devam eden öğrenciler ile örgün eğitimde seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamberin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini alan öğrencilerin hazırbulunuşlukları dikkate alınarak bilgi seviyelerine uygun olarak eğitim görmeleri sağlanacaktır.
 5. Yaz Kur’an Kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğleden sonra kurs açılacaktır.
 6. İl/ilçe müftülüğü, Yaz Kur’an Kurslarında talep olması durumunda, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.
 7. Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik; Yaz Kur’an Kursları eğitim-öğretim takvimi çerçevesinde Başkanlığımız yatılı kurslarında Yaz Kur’an Kursları açılacaktır.

2

 1. 4-6 yaş grubuna yönelik Yaz Kur’an Kursları (EK-2)’deki şartları taşımaları durumunda açılacaktır.
 2. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an Kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.
 3. Mevsimlik işçilerin çocuklarının Yaz Kur’an Kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde Yaz Kur’an Kursu açılacaktır.
 4. Mültecilerin bulunduğu illerde mülteci çocukların Yaz Kur’an Kursu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
 5. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an Kursunda eğitim almaları sağlanacaktır.
 6. Yaz Kur’an Kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Ek Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretim Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirilecek, isteklilerin ön kaydı yapılacaktır.
 7. Yaz Kur’an Kursuna katılan öğrencilerin (EK-3)’deki protokol kapsamında spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.
 8. Badminton Federasyonu ile yapılan protokol (EK-4) kapsamında Yaz Kur’an Kursuna devam eden öğrencilerin spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır. Müftülükler protokolden sorumlu personel aracılığıyla spor malzemesi tedarik edebilecektir.
 9. Yaz Kur’an Kursları sürecince yapılacak program ve etkinliklerde öğrencilerin sosyal, bilişsel ve duygusal gelişim düzeylerine uygun etkinliklere yer verilecektir.
 10. Ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu dikkate alınacak, Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilere maddi değeri fazla ödüller verilmeyecektir.

İİİ. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ

 1. Yaz Kur’an Kurslarında Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları” uygulanacaktır. Bu yıl Yaz Kur’an Kursları 8 hafta olarak düzenleneceğinden 9 haftalık Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı 8 haftada yoğunlaştırılmış olarak işlenecektir.
 2. Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim verilmesi durumunda; Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı (Yatılı)” uygulanacaktır. Program;

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/KuranKursuOgretimProgrami.aspx web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.

 1. Yaz Kur’an Kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Bu itibarla;
 • 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,
 • 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabım”,

3

c. 18 yaş ve üzeri için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam, kitapları kullanılacaktır.

 1. Yaz Kur’an Kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir. İhtiyaç duyulması halinde Yaz Kur’an Kursu eğitim-öğretim materyalleri Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.
 2. Yaz Kur’an Kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrenciler ilgili yayınlardan faydalanmaları hususunda teşvik edilecektir. Ayrıca Âlim Çocuk 3.0 CD’si ve Başkanlığımızın http://kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden ders materyalleri konusunda istifade edilebilecektir.

.................

2018 YILI YAZ KUR’AN KURSLARI UYGULAMA ESASLARI TIKLA İNDİR

Yorum Yazın