Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

YAZ KURAN KURSLARI
haber dinibülten
10 Haziran 2019
3 dk Okuma
2331 Görüntüleme
3 yıl önce
Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esaslarını 81 il müftülüğüne gönderdi. Başkanlığın yayımladığı uygulama esaslarında şu ifadelere yer verildi.
Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları

Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esaslarını 81 il müftülüğüne gönderdi. Başkanlığın yayımladığı uygulama esaslarında şu ifadelere yer verildi.

Yaz Kur’an Kursları 17 Haziran 2019 Pazartesi günü eğitim-öğretime başlayacaktır. Müftülükler, kursların başladığı ilk gün din hizmetleri personelinin, öğrencilerin, velilerin ve halkın katılımıyla “Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı” yapacaktır. 

Başkanlığımızca Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali ERBAŞ’ın himayesinde 17 Haziran 2019 Pazartesi günü Başkanlığımız konferans salonunda Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı gerçekleştirilecektir. Diyanet TV’den canlı yayınla gösterilecek olan Yaz Kur’an Kursları Açılış Programı, bütün personelimiz ve öğrencilerimizce izlenecektir.

I. YAZ KUR’AN KURSLARINDA EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

1. 2019 yılı Yaz Kur’an Kursları başlamadan 1 ay önce İl Eğitim Kurulu ve İlçe Eğitim Komisyonları toplanarak 2018 Yılı Yaz Kur’an Kursu Raporunu inceleyecek, eğitimin nitelik ve nicelik itibariyle artırılması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklardır.

2. Yaz Kur’an Kurslarında eğitim-öğretim hizmetleri sevgi esasına dayalı olarak yürütülecektir. Kurs programı boyunca öğrencilere değerli oldukları hissettirilecek, güler yüz, şefkat ve anlayış gösterilecektir. Kursta bulunmalarının önemi ve amacı kendilerine anlatılacaktır.

3. Sınıflar oluşturulurken öğrencilerin yaş farklılıkları göz önünde bulundurulacak; eğitim-öğretim ortamı, öğretici vb. şartların uygun olması durumunda öğrencilerin yaş grupları, bilgi seviyeleri ve diğer hususlar dikkate alınarak eğitim-öğretim görmeleri sağlanacaktır.

4. Yaz Kur’an Kursu eğitimlerinde öğrencilerin istek ve talepleri dikkate alınacak, sabah saatlerinde kursa gelemeyen öğrenciler için öğlenden sonra kurs açılacaktır.

5. Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik yatılı eğitim verecek Yaz Kur’an Kursları açılacaktır.

6. 4-6 yaş grubuna yönelik Yaz Kur’an Kursları EK-2’deki şartları taşımaları durumunda açılacaktır.

7. Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitimine devam eden ancak Başkanlığımız 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında eğitim almamış olan öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an kursunda eğitim almaları yönünde çalışmalar yapılacaktır.

8. Mevsimlik işçilerin çocuklarının Yaz Kur’an kursu faaliyetlerinden faydalanması amacıyla söz konusu işçilerin bulunduğu yerlerde Yaz Kur’an kursu açılacaktır.

9. Mültecilerin bulunduğu illerde mülteci çocukların Yaz Kur’an kursu hizmetlerinden faydalanmalarına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

10. Müftülüklerce il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile işbirliği yapılarak örgün eğitime devam eden engelli öğrencilerden isteklilerin Yaz Kur’an kursunda eğitim almaları sağlanacaktır.

11. Yaz Kur’an kursuna devam eden öğrenciler; kış döneminde İhtiyaç Odaklı Kur'an Kursları Ek Öğretim Programları ve Camilerde Kur’an Öğretimi Hafta Sonu Programı kapsamında eğitim alabilecekleri hususunda bilgilendirilecektir.

12. Yaz Kur’an kursuna katılan öğrencilerin EK-3 ve EK-4’teki protokoller kapsamında spor etkinliklerinden faydalanmaları sağlanacaktır.

13. Yaz Kur’an kursları süresince öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal gelişim düzeylerine uygun olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler yapılacaktır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde yerel yönetimler ve diğer kurumlarla işbirliği yapılabilecektir.

14. Ödüllendirmelerin ahlaki prensiplerin içselleştirmesinde bir araç olduğu dikkate alınacak, yaz Kur’an kurslarına devam eden öğrencilere maddi değeri yüksek ödüller verilmeyecektir.

II. KAYIT İŞLEMLERİ VE GÖREVLENDİRMELER İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1. Yaz Kur’an kurslarının açılışı, öğrencilerin kayıt işlemleri ve eğitim-öğretim hizmetleri; ilgili yönetmelik, yönerge, 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları Uygulama Esasları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Bilgi Yönetim Sistemi (DİBBYS) / Eğitim Hizmetleri Yönetim Sistemi (EHYS)’deki talimatlara uygun olarak yapılacaktır.

2. Yaz Kur’an kurslarının/sınıflarının açılışı, öğretici ve öğrenci kayıt işlemleri DİBBYS/EHYS aracılığı ile yapılacaktır.

3. İl/ilçe müftülüğü, yaz Kur’an kurslarında talep olması durumunda, öğrenci sayısında 15 şartı aramaksızın (mevzuat gereği ek ders ücreti ödenmiyor olsa da) kurs açacaktır.

4. Yaz Kur’an kurslarında görme ve işitme engellilere yönelik sınıflar, en az 3 öğrenci ile açılabilecektir. Aynı engel grubuna yönelik ikinci bir sınıf ise öğrenci sayısının 10 olması durumunda açılabilecektir. Engelli öğrencilere yönelik açılacak sınıflarda öğrenim görmek üzere başvuran bireylerden engelli kimlik kartı fotokopisi veya %40 engelli olduğunu gösterir belge istenecek, bu belge Kayıt Dilekçesine eklenerek kursta/camide muhafaza edilecektir.

5. Yaz Kur’an kurslarının hedef kitlesini çocuk ve gençler oluşturmaktadır. 20 yaş ve üzerinde olan bireylerin yaz Kur’an kurslarına kaydı yapılmayacak olup bu yaş grubu “Camilerde Kur’an Öğretimi Programı” kapsamında değerlendirilecektir.

6. Dilekçe ile kursa başvuruları kabul edilen öğrencilerin tamamı mutlaka DİBBYS/EHYS’ye kaydedilecektir. Sınıf açıldıktan sonra kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler de dönem içerisinde mutlaka kaydedilecektir.

7. Yaz Kur’an kurslarında geçici görevlendirmeler, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde DİBBYS/İKYS programı üzerinden yapılacaktır. 

8. Kur’an kursları ve camiler haricindeki diğer mekânlarda görevlendirilen geçici öğreticiler doğrudan müftülüğe bağlı olmakla beraber; eğitimin verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, müftülüğün belirleyeceği kurs yöneticilerinden veya cami görevlilerinden biri geçici öğreticilere rehberlik edecektir.

9. İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBTS puanı aranmaksızın ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur’an kurslarında görevlendirilebileceklerdir.

10. Öğreticilerin yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim döneminde izin kullanmaları eğitim faaliyetlerini aksatmaktadır. Bu sebeple; zorunlu haller dışında yaz Kur’an kurslarında görevli personel yıllık izin kullanmayacaktır.

11. Yatılı eğitim verilen yaz Kur’an kurslarında; günde 6 saat; haftada beş gün eğitim yapılacaktır. Bu kurslarda öncelikle pedagojik formasyonu olan ilahiyat mezunu ya da tashih-i huruf eğitimi almış olan öğreticiler görevlendirilecektir.

12. Kur’an kursu ve cami dışındaki diğer mekânlarda; açılış onayı, öğretici görevlendirme onayı, sınıf açma talep formu, öğrenci yoklama ve ders defteri, öğretim programı ve müftülükçe gönderilen yazılar bulundurulacak, diğer belge ve defterler ise müftülükte muhafaza edilecektir. Kursta bulundurulan evraklar, eğitim-öğretim dönemi sonunda müftülüğe teslim edilecektir.

13. Kur’an kursu ve cami dışındaki diğer mekânlarda ihtiyaç olması halinde müftülüklerce yaz Kur’an kursu açılacaktır.

14. Yapılan denetimler neticesinde sistemde kayıtlı olmayan öğrencileri okuttuğu tespit edilen öğreticiler hakkında 657 sayılı Kanunun 125. maddesi uyarınca gerekli işlem yapılacaktır.

15. Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilenlere 24 Temmuz 2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen EğitimÖğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. Kayıt tarihleri içerisinde sistemde ders tanımlaması yapmayan veya yeterli sayıda öğrenciyi sisteme kaydetmeyenlere ek ders ücreti ödenmeyecektir.

III. EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE MATERYALLERİ

1. Yaz Kur’an Kurslarında Başkanlıkça hazırlanan 8 hafta günde 3 saatten oluşan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programları” uygulanacaktır.

2. Yaz Kur’an Kurslarında yatılı eğitim verilmesi durumunda; Başkanlıkça hazırlanan “Yaz Kur’an Kursları Öğretim Programı (Yatılı)” uygulanacaktır. Program; https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/sayfa/489 web adresinden indirilerek kullanılabilecektir.

3. Yaz Kur’an Kurslarında yaş grupları dikkate alınarak Başkanlıkça hazırlanan ders kitapları ve materyaller kullanılacaktır. Daha önceki yıllarda yaz Kur’an kursuna gelmiş öğrencilere Başkanlıkça ücretsiz olarak verilen ve öğrencilerin elinde bulunan kitap ve materyaller tekrar verilmeyecektir.

Bu itibarla;

a. 4-6 yaş grubu için; 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Etkinlik Kitabı,

b. 7 yaş ve üzeri için; “Yaz Kur’an Kursları Dinimi Öğreniyorum” ve “Yaz Kur’an Kursları Etkinlik Kitabım”,

c. 12 yaş ve üzeri için; “Temel Dini Bilgiler Dinim İslam, kitapları kullanılacaktır.

4. Yaz Kur’an kursu kitapları müftülüklerimize ücretsiz olarak gönderilecektir. İhtiyaç duyulması halinde yaz Kur’an kursu eğitim-öğretim materyalleri Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir.

5. Yaz Kur’an kursları eğitim-öğretim faaliyetlerinde yardımcı materyal olarak Başkanlığımızın çocuklara yönelik yayınlarından istifade edilecek, söz konusu yayınlar öğrencilere tanıtılacak ve öğrencilerin ilgili yayınlardan faydalanmaları teşvik edilecektir.

6. Yaz Kur’an Kursları Öğrenci Yoklama ve Ders Defteri ihtiyaç duyulması halinde müftülükler aracılığıyla Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi Müdürlüğü’nden temin edilebilecektir. (TDV Yayın Matbaacılık Tel:0312- 354 91 31)

IV. EĞİTİM-ÖĞRETİMİN ETKİNLİĞİNİ VE VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK FAALİYETLER

1. Yaz Kur’an Kurslarında ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularına ağırlık verilecektir. Dersler işlenirken aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

a. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik, beraberlik konulu âyetler mealleri ile birlikte okunacak ve dinimizin kardeşlik, birlik, beraberlik ve vatan sevgisi anlayışı çocuklara kazandırılmaya çalışılacaktır. Derslerde Hz. Peygamber’in konuyla ilgili hadislerine yer verilecektir. Dini bilgiler dersinde ibadetlerin kardeşlik, birlik ve beraberliğimize katkısına vurgu yapılacaktır.

b. Ahlaki değerler, kardeşlik, vatan sevgisi ve birlik beraberlik konularının öğrencilere kazandırılması amacıyla drama, piyes vb. etkinlikler ile şiir, kompozisyon ve resim yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalarda dereceye giren öğrenciler müftülüklerce ödüllendirilecektir.

c. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ile ilgili öğrenci ve velilerin katılımıyla şehitlerimizi anma merasimi düzenlenecek, merasimlerde vatan sevgisi ile birlik ve beraberlik konularına vurgu yapılacaktır.

2. Çocuklara her hafta bir ayet ve hadis öğretilecektir.

3. Her kurs ve camide imkânlar ölçüsünde Başkanlığımız çocuk yayınlarını içeren çocuk kitaplığı/kütüphanesi EK-5 tavsiye kitap listesi doğrultusunda oluşturulacaktır.

4. Yaz Kur’an Kurslarına devam eden öğrencilerin -ders kitapları hariç- Diyanet İşleri Başkanlığı çocuk yayınlarından her hafta bir tane olmak üzere “Sekiz Haftada Sekiz Kitap” okumaları ve öğreticilerin rehberliğinde kritiğini yapmaları sağlanacaktır.

V. YAZ KUR’AN KURSLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM SEMİNERLERİ

Yaz Kur’an Kurslarının daha etkin ve verimli olması amacıyla Yaz Kur’an Kurslarında görev alacak kadrolu, sözleşmeli ve geçici öğreticilere mahallinde hizmet içi eğitim semineri düzenlenecektir. Bu hususta il/ilçe müftülükleri gerekli hazırlıkları yapacaktır. İl/ilçe müftülüklerimizce mahallinde yapılacak olan Yaz Kur’an Kursları hizmet içi eğitim seminerlerinin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir:

1. Seminerler, 10-13 ve 18-21 Mart 2019 tarihlerinde Başkanlığımızca yapılan hizmet içi eğitim seminerine katılan personelin koordinatörlüğünde, Yaz Kur’an Kurslarında görevlendirilecek tüm personeli kapsayacak şekilde 10-16 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Seminerlerin süresi ve saatleri katılımcı sayısı ve mahallin imkânları ölçüsünde il/ilçe müftülüklerince planlanacaktır.

2. Başkanlığımızca mahallinde düzenlenecek seminerlere örneklik teşkil etmesi amacıyla EK-6 hazırlanmıştır. Ancak müftülüklerce mahallin ihtiyaçları dikkate alınarak programın içeriğinde değişiklik yapılabilecektir.

3. Görevli sayısı fazla olan yerlerde yapılacak olan hizmet içi eğitim seminerleri için uygun mekânlar sağlanacaktır. Görevliler gerektiğinde gruplar halinde seminere alınacaktır.

4. Seminerlerde kurumumuz personeli, üniversite hocaları ve alanında uzman diğer kişiler görevlendirilecektir.

5. Yaz Kur’an Kursunda görev yapacak öğreticiler, çocuklarda mahremiyet ve istismar konularında alan uzmanları tarafından bilgilendirileceklerdir.

VI. YAZ KUR’AN KURSLARI İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

1- Yaz Kur’an Kurslarını tanıtıcı afişler Başkanlığımızca il/ilçe müftülüklerine ücretsiz olarak gönderilecektir.

2- Yaz Kur’an kursu afiş, billboard, üçgen ve raket tasarımları, hazırlandığında Başkanlığımızın //kurs.diyanet.gov.tr adresli web sitesinden indirilebilecektir.

3- Başkanlığımız tarafından il/ilçe müftülüklerine gönderilecek afişler camilere, Kur’an kurslarına, müftülük binasına ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların ilan panolarına asılacaktır. Ayrıca müftülüklerimiz il/ilçe belediyelerinden uygun görüş alarak yaz Kur’an kursu afişlerini, billboardlarını ve raketlerini il/ilçede uygun olan yerlere asacak, bunun dışında hutbe, vaaz vb. yollarla vatandaşlarımıza gerekli duyuruyu yapacaklardır.

4- Müftülüklerce Yaz Kur’an Kursu eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini yerinde görmek ve aksayan yönlerini tespit etmek amacıyla her bir dönemde en az 1 defa olmak üzere tüm kurslar ziyaret edilecek, ziyaret tarihi ve ziyaret esnasında elde edilen eğitime dair gözlem ve bulgular ttps://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/KursIslemleri/KursDenetimForm.aspxform sayfasındaki form doğrultusunda DİBBYS/EHYS programına girilecektir.

5- Yaz Kur’an kurslarında bir dönem içerisinde farklı tarihlerde yapılacak üç ziyaretin sonunda öğrenci sayısının 15’in altında olduğunun tespit edilmesi durumunda kadrolu/sözleşmeli öğreticiye, son ziyaret tarihinden dönem sonuna kadar ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeyecektir. Bu durumdaki geçici öğreticinin ise görevine son verilecektir.

6- 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursları sonunda, il müftülüklerince kurslar ile ilgili tespit ve teklifler, https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/YazKuranKursu/YazKursDegerlendirme.aspx sayfasından Ağustos ayı sonuna kadar gönderilebilecektir.

7- Müftülüklerce 2019 Yılı Yaz Kur’an Kursu Uygulama Esasları ekleri ile birlikte Yaz Kur’an Kurslarında görev yapacak bütün öğreticilerin mail adresine gönderilecek, mail adresi ya da interneti bulunmayan öğreticilere matbu olarak verilecektir. 2019 yılı Yaz Kur’an Kurslarında özveri ile çalışacak müftülük personelimize, Kur’an kursu öğreticilerimize ve din görevlilerimize teşekkür eder, başarılar dileriz.

 

4-6 YAŞ GRUBU KUR’AN KURSLARI FİZİKİ MEKÂN VE DONANIM ŞARTLARI

4-6 yaş grubu çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan ortamların çocukların eğitim kalitesini yükselttiği ve onlara olumlu davranış özellikleri kazandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek belirlenmiştir.

Bu itibarla; 4-6 yaş grubu Kur’an kursu mekânlarının belirlenmesinde, donanım malzemelerinin seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilecektir.

1. 4-6 yaş grubu sınıflara 48 ayını tamamlayan ve 72 ayını doldurmayan çocukların kaydı yapılır.

2. Taleplerin çok olması halinde öncelik okula başlama yaşına en yakın olup daha önce
4-6 yaş Kur’an kursu eğitimi almamış olanlara verilir.

3. 4-6 yaş grubuna yönelik eğitim verilen mekânların özellikleri, bulunması gereken bölümler, donanım malzemelerinin seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilir.

a) Bina Özellikleri

1. Binanın yapımında ve tefrişatında kullanılan materyaller doğal malzemelerden seçilir.

2. Bina girişi, çocukların rahat bir şekilde giriş-çıkışlarına imkân tanıyan ve velilerin bekleme salonu olarak da kullanabileceği şekilde düzenlenir.

3. Çocukların kullandığı odaların kapıları içeriden dışarıya açılır şekilde düzenlenir.

4. Bina balkonsuz ya da balkonları kullanıma kapalı olacak biçimde, pencereler çocukların tırmanıp açamayacağı ve dışarı sarkamayacağı bir şekilde planlanır, bütün elektrik kabloları gizlenir, çocuklar için güvenlikli prizler kullanılır ve erişemeyeceği (en az 1,5
m) yükseklikte olur.

5. Binanın dışında veya içinde bulunan merdiven basamakları yüksek ve dar olmayacak bir ölçüde, tırabzanlar çocuklara göre düzenlenir, tırmanma veya düşme olasılıkları dikkate alınarak gerekli önlemleri ihtiva eden şekilde yapılır.

b) Bulunması Gereken Bölümler

1. Derslik

Derslikler aşağıdaki kriterlere göre düzenlenir:

a) Dersliklerin bodrumlarda yer almaması,

b) Öğrenci başına en az 2 m² alan olması,

c) Dersliklerin, çocukların hem bireysel hem de grup halinde hareket edebilmesini sağlayacak biçimde düzenlenmesi,

d) Zeminde çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak, yumuşak, kaygan olmayan, sabit, kolay temizlenebilen yer döşemeleri kullanılması,

e) Duvarların ses geçirmeyecek özellikte olması,

f) Tavan yüksekliğinin 3 m’den az olmaması,

g) Pencerelerin yerden yüksekliği çocukların çevreyi görebilecekleri şekilde ayarlanması,

h) Güneş ışığından en yüksek düzeyde istifadeye imkân tanıyan düzenlemelerin yapılması.

 

Yorum Yazın